DPCUES - Dũng Phạm Billiards Shop

Sản Phẩm Nổi Bật

Cơ Rhino Full Carbon RC7

5.500.000₫

Cơ Rhino Full Carbon RC6

5.500.000₫

Cơ Rhino Full Carbon RC5

5.500.000₫

Cơ Rhino Full Carbon RC3

5.500.000₫

Cơ Rhino Full Carbon RC2

5.500.000₫

Cơ Rhino Full Carbon RC1

5.500.000₫

Ngọn Rhino Full Carbon - 5/16-18

3.500.000₫

Ngọn Rhino Full Carbon - Uniloc

3.500.000₫

Ngọn Rhino Full Carbon - Radial

3.500.000₫

Cơ BK BE2 LV - 003 Vàng

2.590.000₫

Cơ BK BE2-002 Đỏ

2.032.000₫

Cơ Mezz CP-21MD

17.131.000₫

Cơ Mezz CP-21TU

18.762.000₫

Cơ Mezz CP-21Y

17.131.000₫

Cơ Mezz ACE-2182, WX Sigma shaft

30.997.000₫

Cơ Mezz ACE-2183, WX Sigma shaft

31.545.000₫

Cơ Mezz ACE-2184, WX Sigma shaft

35.348.000₫

Cơ Mezz EC9-WKK , WX-Σ (Sigma)

15.499.000₫

Cơ Mezz CP-21CM

17.947.000₫

Cơ Mezz CP-21W

18.219.000₫

Cơ Mezz CP-21B

17.947.000₫

Cơ Mit DS22 - 06

4.000.000₫

Cơ Mit DS22 - 03

4.000.000₫

Cơ Mit MZ22 - 05A

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 04A

13.333.000₫

Cơ Mit MC1 - 006 Limited

12.350.000₫

Cơ Mit MC1 - 008

12.650.000₫

Cơ MIT MC2 - 010

14.050.000₫

Cơ Mit MO83-11

14.050.000₫

Cơ Mit MO83-10

14.050.000₫

Cơ Mit MO83-04

13.650.000₫

Cơ Mit MH21 - 02

8.113.000₫

Cơ Fury LA - 7

8.900.000₫

Cơ Fury LA - 8

8.900.000₫

Cơ Fury LY - 1

3.300.000₫

Cơ Fury LY - 2

3.300.000₫
- 20%

Cơ Fury OCT - 2

5.480.000₫

6.850.000₫

- 20%

Cơ Fury OCT - 4

5.480.000₫

6.850.000₫

Cơ Fury CFP-2P , Ngọn Carbon

17.500.000₫

Cơ Fury CFP-3P , Ngọn Carbon

17.500.000₫
- 9%

Cơ Fury AWP - 2

2.900.000₫

3.200.000₫

Cơ Fury GC - 2

6.850.000₫

Cơ Fury BL - 1

7.200.000₫
Chuôi Predator K series
Chuôi Predator K series 3
Chuôi Predator K series 2

Cơ Pool - Pool Cues

Cơ Mezz CP-21MD

17.131.000₫

Cơ Mezz CP-21TU

18.762.000₫

Cơ Mezz CP-21Y

17.131.000₫

Cơ Mezz ACE-2182, WX Sigma shaft

30.997.000₫

Cơ Mezz ACE-2183, WX Sigma shaft

31.545.000₫

Cơ Mezz ACE-2184, WX Sigma shaft

35.348.000₫

Cơ Mezz EC9-WKK , WX-Σ (Sigma)

15.499.000₫

Cơ Mezz CP-21CM

17.947.000₫

Cơ Mezz CP-21W

18.219.000₫

Cơ Mezz CP-21B

17.947.000₫

Nối dài cuetec DUO - SVB

3.410.000₫

Nối dài cuetec DUO - Avid

2.780.000₫

Cuetec 99275

4.356.000₫

Ngọn cuetec carbon - Wavy

11.854.000₫

Ngọn cuetec carbon - United

11.854.000₫

Cuetec Gentek - 712

6.732.000₫

Gậy nhẩy cuetec Propel Đen

12.646.000₫

Gậy nhẩy cuetec Propel Đỏ

12.646.000₫

Gậy phá cuetec Ghost Edition

18.980.000₫

Gậy phá cuetec SVB Breach Đen

18.982.000₫

Cơ Mit DS22 - 06

4.000.000₫

Cơ Mit DS22 - 03

4.000.000₫

Cơ Mit MZ22 - 05A

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 04A

13.333.000₫

Cơ Mit MC1 - 006 Limited

12.350.000₫

Cơ Mit MC1 - 008

12.650.000₫

Cơ MIT MC2 - 010

14.050.000₫

Cơ Mit MO83-11

14.050.000₫

Cơ Mit MO83-10

14.050.000₫

Cơ Mit MO83-04

13.650.000₫

Cơ Mit MH21 - 02

8.113.000₫

Cơ Fury LA - 7

8.900.000₫

Cơ Fury LA - 8

8.900.000₫

Cơ Fury LY - 1

3.300.000₫

Cơ Fury LY - 2

3.300.000₫
- 20%

Cơ Fury OCT - 2

5.480.000₫

6.850.000₫

- 20%

Cơ Fury OCT - 4

5.480.000₫

6.850.000₫

Cơ Fury CFP-2P , Ngọn Carbon

17.500.000₫

Cơ Fury CFP-3P , Ngọn Carbon

17.500.000₫
- 9%

Cơ Fury AWP - 2

2.900.000₫

3.200.000₫

Cơ Fury GC - 2

6.850.000₫

Cơ Fury BL - 1

7.200.000₫
DPCUES - Dũng Phạm Billiards Shop
Bao Predator Urbain
Bao Predator

Bao cơ Mit Cues 4x8 Ghi

3.850.000₫

Bao cơ Mit Cues 4x8 Xanh Navi

3.850.000₫

Bao cơ Mit Cues 3x6 Xanh Navi

3.600.000₫

Bao cơ Mit Cues 3x6 Ghi

3.600.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Xanh Navi

574.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Ghi

574.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Cam

574.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Vàng

574.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Đỏ

574.000₫

Bao cơ Volturi 3x6 015

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 4x8 Xanh nhạt

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 4x8

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 3x6 003

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 3x6 007

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 3x6 008

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 3x6 009

19.000.000₫

Bao cơ Volturi 3x6 013

19.000.000₫

Gậy nhẩy cuetec Propel Đỏ

12.646.000₫

Bàn Mit Sumo 2022 Full Phụ Kiện

56.500.000₫

Bàn RASSON VICTORY II+ BLACK

199.000.000₫

Bàn RASSON OX

179.000.000₫

Cơ Mit MY22 - 06

7.425.000₫

Cơ Mit MY22 - 08

7.425.000₫

Cơ phá nhẩy BK BBJ - 203

3.000.000₫

Cơ nhẩy Predator AirRush

17.970.000₫

Bao Cơ Weichster 2X3 Xanh

1.450.000₫

Bao Cơ Weichster 2X3 Đỏ

1.450.000₫

Bao Cơ Weichster 2X3 Nâu

1.450.000₫

Bao Cơ Weichster 2X3 Đen

1.450.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Đen

1.650.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Gold White

1.650.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Gold Black

1.650.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Tím

1.650.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Nâu

1.650.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Cam Đen

1.650.000₫

Bao cơ Fury 2x3 Cam Trắng

1.650.000₫
Mezz Cues
Cơ Mit MP3-005
Cơ Mit MP Limited

Ngọn - Shafts

Ngọn Predator REVO 12.4 Radial White

14.970.000₫

Ngọn Predator 314-3 5/16-18

7.650.000₫

Ngọn Predator V United (5/16-14)

13.770.000₫

Ngọn Predator 314-3 United

12.930.000₫

Ngọn Predator Z3 United

12.930.000₫

Ngọn Predator 314-3 Radial

8.950.000₫

Ngọn Predator Vantage (V) Radial

8.950.000₫

Ngọn MIT MC1 - 009

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 008

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 005

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 004

4.000.000₫

Ngọn MIT MIQ - Uniloc

4.900.000₫

Ngọn MIT MIQ - Radial

4.900.000₫

Ngọn MIT MCL

4.000.000₫

Ngọn cuetec carbon - Wavy

11.854.000₫

Ngọn cuetec carbon - United

11.854.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - Radial

11.854.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - 3/8-11

11.854.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - 3/8-10

11.854.000₫
Nối Mezz
Lơ Exceed
Găng Mezz

Găng MOORI Đen

460.000₫

Găng MOORI Ghi Xám

460.000₫

Găng Kamui Hồng

650.000₫

Găng Cuetec

634.000₫

Găng Mezz Xanh

735.000₫

Găng Felice

200.000₫

Găng Mezz Xám

735.000₫

Găng Predator Đen Xám

660.000₫

Găng Predator Đen Vàng

660.000₫

Kẹp lơ tròn

400.000₫

Lơ Kamui vuông

600.000₫

Lơ HybRid 3 (HR)

600.000₫

Lơ G2

350.000₫

Giữ lơ nam châm Exceed

1.300.000₫

Lơ Exceed

600.000₫

Lơ Predator - thỏi

250.000₫

Lơ Predator - viên

50.000₫

Lơ Kamui RoKu

600.000₫

Đầu tẩy phá Kamui Sai

700.000₫

Đầu tẩy F1 Đỏ

350.000₫

Đầu tẩy F1 xanh lá

350.000₫

Đầu tẩy phá BK Rush

990.000₫

Đầu tẩy How tips

550.000₫

Đầu tẩy F1 vàng

350.000₫

Đầu tẩy phá DP

Liên hệ

Đầu tẩy phá Mezz Sonic

500.000₫

Đầu tẩy Moori - S

450.000₫

Đầu tẩy Moori - M

450.000₫

Đầu tẩy Moori - Garnet

550.000₫
Lên đầu trang
facebook