DPCUES - Dũng Phạm Billiards Shop

Sản Phẩm Nổi Bật

Bàn PREDATOR APEX

299.000.000₫

Bàn RASSON VICTORY II+ White Pearl

199.000.000₫

Bàn RASSON VICTORY II+ BLACK

199.000.000₫

Bàn RASSON OX

179.000.000₫

Bàn Mit Sumo 2022

47.000.000₫

Cơ nhẩy Predator AirRush

17.970.000₫
- 15%

Cơ Fury CFP-3P , Ngọn Carbon

14.875.000₫

17.500.000₫

- 15%

Fury CFP-3 , Ngọn Carbon

13.387.000₫

15.750.000₫

- 15%

Fury CFP-2 , Ngọn Carbon

13.387.000₫

15.750.000₫

- 15%

Fury CFP-1 , Ngọn Carbon

13.387.000₫

15.750.000₫

Cơ Mezz ACE-2184, WX Sigma shaft

35.348.000₫

Cơ Mezz ACE-2185, WX Sigma shaft

39.699.000₫

Cơ Mezz ACE-2187, WX Sigma shaft

45.682.000₫

Cơ Mezz EC9-WWK , WX-Σ (Sigma)

14.109.000₫

Cơ Mezz CP-13LW

14.250.000₫
- 40%

Cơ Mit MZ22 - 03A LikeNew

8.000.000₫

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 05A

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 04A

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 03A

13.333.000₫

Cơ Mit MDF22 - 03

5.208.000₫

Cơ Mit MDF22 - 02

5.208.000₫

Cơ Mit MF1 - 005

4.935.000₫

Cơ Mit MC1 - 006 Limited

12.350.000₫

Cơ Mit MC1 - 008 Limited

12.650.000₫

Cơ Mit MF9 - C04P

6.390.000₫

Cơ MIT MC2 - 010

14.050.000₫
- 20%

Cơ Fury OCT - 2

5.480.000₫

6.850.000₫

- 20%

Cơ Fury OCT - 4

5.480.000₫

6.850.000₫

- 15%

Cơ Fury CFP-2P , Ngọn Carbon

14.875.000₫

17.500.000₫

- 15%

Cơ Fury CFP-3P , Ngọn Carbon

14.875.000₫

17.500.000₫

- 20%

Cơ Fury GC - 2

5.480.000₫

6.850.000₫

- 15%

Cơ Fury BL - 1

6.120.000₫

7.200.000₫

- 15%

Cơ Fury CL - 6

6.545.000₫

7.700.000₫

- 15%

Cơ Fury CL - 3

6.545.000₫

7.700.000₫

- 15%

Cơ Fury CL - 2

6.545.000₫

7.700.000₫

- 15%

Cơ Fury DN - 5

5.822.000₫

6.850.000₫

- 15%

Cơ Fury DN - 4

5.822.000₫

6.850.000₫

Chuôi Predator K series
Chuôi Predator K series 3
Chuôi Predator K series 2

Cơ Pool - Pool Cues

Cơ Mezz ACE-2184, WX Sigma shaft

35.348.000₫

Cơ Mezz ACE-2185, WX Sigma shaft

39.699.000₫

Cơ Mezz ACE-2187, WX Sigma shaft

45.682.000₫

Cơ Mezz EC9-WWK , WX-Σ (Sigma)

14.109.000₫

Cơ Mezz CP-13LW

14.250.000₫

Nối dài cuetec DUO - SVB

3.410.000₫

Nối dài cuetec DUO - Avid

2.780.000₫

Cuetec 99275

4.356.000₫

Cơ Cuetec 99-191

4.356.000₫
- 40%

Cơ Mit MZ22 - 03A LikeNew

8.000.000₫

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 05A

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 04A

13.333.000₫

Cơ Mit MZ22 - 03A

13.333.000₫

Cơ Mit MDF22 - 03

5.208.000₫

Cơ Mit MDF22 - 02

5.208.000₫

Cơ Mit MF1 - 005

4.935.000₫

Cơ Mit MC1 - 006 Limited

12.350.000₫

Cơ Mit MC1 - 008 Limited

12.650.000₫

Cơ Mit MF9 - C04P

6.390.000₫

Cơ MIT MC2 - 010

14.050.000₫
- 20%

Cơ Fury OCT - 2

5.480.000₫

6.850.000₫

- 20%

Cơ Fury OCT - 4

5.480.000₫

6.850.000₫

- 15%

Cơ Fury CFP-2P , Ngọn Carbon

14.875.000₫

17.500.000₫

- 15%

Cơ Fury CFP-3P , Ngọn Carbon

14.875.000₫

17.500.000₫

- 20%

Cơ Fury GC - 2

5.480.000₫

6.850.000₫

- 15%

Cơ Fury BL - 1

6.120.000₫

7.200.000₫

- 15%

Cơ Fury CL - 6

6.545.000₫

7.700.000₫

- 15%

Cơ Fury CL - 3

6.545.000₫

7.700.000₫

- 15%

Cơ Fury CL - 2

6.545.000₫

7.700.000₫

- 15%

Cơ Fury DN - 5

5.822.000₫

6.850.000₫

- 15%

Cơ Fury DN - 4

5.822.000₫

6.850.000₫

DPCUES - Dũng Phạm Billiards Shop
Bao Predator Urbain
Bao Predator
- 20%

Bao cơ Mit Cues 4x8 Ghi

3.080.000₫

3.850.000₫

- 20%

Bao cơ Mit Cues 4x8 Xanh Navi

3.080.000₫

3.850.000₫

- 20%

Bao cơ Mit Cues 3x6 Xanh Navi

2.360.000₫

2.950.000₫

- 20%

Bao cơ Mit Cues 3x6 Ghi

2.360.000₫

2.950.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Xanh Navi

450.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Ghi

450.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Cam

450.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Vàng

450.000₫

Bao cơ Mit Cues 1x2 Đỏ

450.000₫
- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 015

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 4x8 Xanh nhạt

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 4x8

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 003

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 007

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 008

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 009

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 012

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 013

11.400.000₫

19.000.000₫

Gậy nhẩy cuetec Propel Đỏ

12.646.000₫

Bàn Mit Sumo 2022

47.000.000₫

Bàn RASSON VICTORY II+ BLACK

199.000.000₫

Bàn RASSON OX

179.000.000₫

Cơ Mit MY22 - 06

7.425.000₫

Cơ Mit MY22 - 08

7.425.000₫

Cơ Mit MH21 - 03

8.113.000₫
- 25%

Cơ Mit MO83-08

10.537.000₫

14.050.000₫

- 25%

Cơ Mit MO83-09

10.537.000₫

14.050.000₫

Cơ phá nhẩy BK BBJ - 203

2.390.000₫
- 40%

Bao cơ Volturi 3x6 015

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 4x8 Xanh nhạt

11.400.000₫

19.000.000₫

- 40%

Bao cơ Volturi 4x8

11.400.000₫

19.000.000₫

Bao cơ Fury - 3x5 Vàng

2.950.000₫

Bao cơ Fury - 3x5 Nâu

2.950.000₫
Mezz Cues
Cơ Mit MP3-005
Cơ Mit MP Limited

Ngọn - Shafts

Ngọn Predator REVO 12.4 Radial White

14.970.000₫

Ngọn Z3 5/16-18

7.650.000₫

Ngọn Predator 314-3 5/16-18

7.650.000₫

Ngọn Predator V United (5/16-14)

13.770.000₫

Ngọn Predator 314-3 Wavy

12.930.000₫

Ngọn Predator 314-3 United

12.930.000₫

Ngọn Predator Z3 Wavy

12.930.000₫

Ngọn Predator Z3 United

12.930.000₫

Ngọn Predator Z3 Uniloc

8.950.000₫

Ngọn Mezz Wx-sigma Likenew

4.500.000₫

Ngọn Mezz Wx-Alpha Likenew

4.500.000₫

Ngọn Mezz mộc - 3/8-11 Joint

6.413.000₫

Ngọn Mezz mộc - 3/8-10 Joint

6.413.000₫

Ngọn Mezz mộc - Radial Joint

6.413.000₫

Ngọn Mezz mộc - Uni-loc Joint

6.413.000₫

Ngọn Sigma - Wavy2

6.670.000₫

Ngọn IGNITE 12.2mm, Uniloc

15.500.000₫

Ngọn IGNITE 12.2mm, Radial

15.500.000₫

Ngọn Mit MC Likenew

3.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 009

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 008

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 005

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 004

4.000.000₫

Ngọn MIT MIQ - Uniloc

4.900.000₫

Ngọn MIT MIQ - Radial

4.900.000₫

Ngọn MIT MCL

4.000.000₫

Ngọn cuetec carbon - Wavy

11.854.000₫

Ngọn cuetec carbon - United

11.854.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - 3/8-10

11.854.000₫
Nối Mezz
Lơ Exceed
Găng Mezz

Găng Kamui Hồng

650.000₫

Găng Cuetec

634.000₫

Găng Mezz Xanh

735.000₫

Găng Felice

200.000₫

Găng Mezz Xám

735.000₫

Găng Predator Đen Xám

660.000₫

Găng Predator Đen Vàng

660.000₫

Găng Predator Đỏ L/XL

660.000₫

Găng Predator Xanh L/XL

660.000₫

Nối dài cuetec DUO - SVB

3.410.000₫

Nối dài cuetec DUO - Avid

2.780.000₫

Nối Predator 3 inch

1.954.000₫

Nối carbon 3 đế

1.500.000₫

Nối carbon M&E

1.700.000₫

Nối exceed 2"

2.250.000₫

Nối Exceed 4''

2.800.000₫

Nối Exceed - Mezz

1.700.000₫

Nối dài cuetec

1.500.000₫

Nối Predator 12 inches

3.142.000₫

Nối Predator 8 inch

2.746.000₫

Lơ Kamui vuông

600.000₫

Lơ HybRid 3 (HR)

600.000₫

Lơ G2 Model S,F

350.000₫

Lơ Exceed

600.000₫

Lơ Predator - thỏi

250.000₫

Lơ Predator - viên

50.000₫

Lơ Kamui RoKu

600.000₫

Hộp Lơ Rhino - 144v

500.000₫

Đầu tẩy phá Kamui Sai

700.000₫

Đầu tẩy F1 Đỏ

350.000₫

Đầu tẩy F1 xanh lá

350.000₫

Đầu tẩy phá BK Rush

990.000₫

Đầu tẩy How tips

550.000₫

Đầu tẩy F1 vàng

350.000₫

Đầu tẩy phá DP

Liên hệ

Đầu tẩy phá Mezz Sonic

500.000₫

Đầu tẩy Moori - S

450.000₫

Đầu tẩy Moori - M

450.000₫

Đầu tẩy Moori - Garnet

550.000₫
Lên đầu trang
facebook