DPCUES - Dũng Phạm Billiards Shop

Sản Phẩm Nổi Bật

Combo cơ Rhino Carbon RC23-18

5.990.000₫

Combo cơ Rhino Carbon RC23-17

5.990.000₫

Combo cơ Rhino Carbon RC23-16

5.990.000₫

Combo cơ Rhino Carbon RC23-15

5.990.000₫

Combo cơ Rhino Carbon RC23-10

5.990.000₫

Chuôi Predator Throne3 5 Pool Cue

50.888.000₫

Chuôi Predator Throne3 4 Pool Cue

52.325.000₫

Chuôi Predator Throne3 3 Pool Cue

42.263.000₫

Chuôi Predator Throne3 2 Pool Cue

45.138.000₫

Chuôi Predator Throne3 1 Pool Cue

53.763.000₫

Cơ Predator Aspire 1-9

16.473.000₫

Cơ Predator Aspire 1-8

15.923.000₫

Cơ Predator Aspire 1-7

15.373.000₫

Cơ Predator Aspire 1-6

15.373.000₫

Chuôi Predator Sport II AMP NoWrap

9.936.000₫

Chuôi Predator Sport II Volt Wrap

11.040.000₫

Cơ Mezz ASTR 235, WX Sigma shaft

34.470.000₫

Cơ Mezz ASTR 234, WX Sigma shaft

30.890.000₫

Cơ Mezz ASTR 233, WX Sigma shaft

28.960.000₫

Cơ Mezz ASTR 232, WX Sigma shaft

25.920.000₫

Cơ Mezz ASTR 231, WX Sigma shaft

20.960.000₫

Cơ Mezz MI-3, Expro Shaft

51.253.000₫

Cơ Mezz CP-21TU

18.762.000₫

Cơ Mezz CP-21Y

17.131.000₫

Cơ Mezz ACE-2182, WX Sigma shaft

30.997.000₫

Cơ Mezz ACE-2183, WX Sigma shaft

31.545.000₫

Cơ Mit MDF22 - 04

5.500.000₫

Cơ Mit MF7 - G02

4.290.000₫

Cơ Mit ME0 - 03

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 05

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 01

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 04

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 02

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 07

4.500.000₫

Cơ Mit Carbon MDF22C - 05

12.230.000₫

Cơ Mit Carbon MDF22C - 04

12.230.000₫

Cơ Mit Carbon MDF22C - 03

12.230.000₫

Cơ Fury GC - 2

6.850.000₫

Cơ Fury DN - 4

6.850.000₫

Cơ Fury DN - 2

6.850.000₫

Cơ Fury DN - 1

6.850.000₫

Cơ Fury GC - 5

6.850.000₫

Cơ Fury GC - 1

6.850.000₫

Cơ Fury CW - 4

3.500.000₫
THRONE 3
Predator True Splice 16 Pool Cues
Phá Nhẩy BK Rush Blue

Cơ Pool - Pool Cues

Chuôi Predator Throne3 5 Pool Cue

50.888.000₫

Chuôi Predator Throne3 4 Pool Cue

52.325.000₫

Chuôi Predator Throne3 3 Pool Cue

42.263.000₫

Chuôi Predator Throne3 2 Pool Cue

45.138.000₫

Chuôi Predator Throne3 1 Pool Cue

53.763.000₫

Cơ Predator Aspire 1-9

16.473.000₫

Cơ Predator Aspire 1-8

15.923.000₫

Cơ Predator Aspire 1-7

15.373.000₫

Cơ Predator Aspire 1-6

15.373.000₫

Chuôi Predator Sport II AMP NoWrap

9.936.000₫

Chuôi Predator Sport II Volt Wrap

11.040.000₫

Cơ Mezz ASTR 235, WX Sigma shaft

34.470.000₫

Cơ Mezz ASTR 234, WX Sigma shaft

30.890.000₫

Cơ Mezz ASTR 233, WX Sigma shaft

28.960.000₫

Cơ Mezz ASTR 232, WX Sigma shaft

25.920.000₫

Cơ Mezz ASTR 231, WX Sigma shaft

20.960.000₫

Cơ Mezz MI-3, Expro Shaft

51.253.000₫

Cơ Mezz CP-21TU

18.762.000₫

Cơ Mezz CP-21Y

17.131.000₫

Cơ Mezz ACE-2182, WX Sigma shaft

30.997.000₫

Cơ Mezz ACE-2183, WX Sigma shaft

31.545.000₫

Khăn Cuetec

430.000₫

Cơ nhẩy Cuetec Hồng

4.500.000₫

Nối dài cuetec DUO - SVB

3.410.000₫

Nối dài cuetec DUO - Avid

2.780.000₫

Bao cơ Cuetec ProLine - 2x4

6.800.000₫

Ngọn cuetec carbon - Wavy

12.100.000₫

Ngọn cuetec carbon - United

12.100.000₫

Cơ Mit MDF22 - 04

5.500.000₫

Cơ Mit MF7 - G02

4.290.000₫

Cơ Mit ME0 - 03

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 05

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 01

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 04

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 02

4.500.000₫

Cơ Mit ME0 - 07

4.500.000₫

Cơ Mit Carbon MDF22C - 05

12.230.000₫

Cơ Mit Carbon MDF22C - 04

12.230.000₫

Cơ Mit Carbon MDF22C - 03

12.230.000₫

Cơ Fury GC - 2

6.850.000₫

Cơ Fury DN - 4

6.850.000₫

Cơ Fury DN - 2

6.850.000₫

Cơ Fury DN - 1

6.850.000₫

Cơ Fury GC - 5

6.850.000₫

Cơ Fury GC - 1

6.850.000₫

Cơ Fury CW - 4

3.500.000₫
DPCUES - Dũng Phạm Billiards Shop
Bao Predator Urbain
Bao Predator

Bao cơ Mit Cues 4x8 Ghi

3.850.000₫

Bao cơ Mit Cues 4x8 Xanh Navi

3.850.000₫

Bao cơ Mit Cues 3x6 Xanh Navi

3.600.000₫

Bao cơ Mit Cues 3x6 Ghi

3.600.000₫

Bao cơ Mit Cues 2x4 Đỏ

2.934.000₫

Bao cơ Mit Cues 2x4 Vàng

2.934.000₫

Bàn Mit Sumo 2022 Full Phụ Kiện

57.500.000₫

Bàn RASSON VICTORY II+ BLACK

209.000.000₫

Cơ Mit MY22 - 06

8.000.000₫

Cơ Mit MY22 - 08

8.000.000₫

Cơ phá nhẩy BK BBJ - 203

3.000.000₫

Cơ nhẩy Predator AirRush

18.719.000₫

Bàn Mit Grey 2023

60.000.000₫

Bàn RASSON VICTORY II+ White Pearl

209.000.000₫

Bàn PREDATOR APEX

299.000.000₫
Mezz Cues
Cơ Predator Aspire 09
Cơ Predator Aspire 10

Ngọn - Shafts

Ngọn Predator V United (5/16-14)

13.770.000₫

Ngọn Predator 314-3 United

12.930.000₫

Ngọn Predator Z3 United

12.930.000₫

Ngọn Predator 314-3 Radial

9.873.000₫

Ngọn Mit Carbon

6.990.000₫

Ngọn MIT MC1 - 009

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 008

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 005

4.000.000₫

Ngọn MIT MC1 - 004

4.000.000₫

Ngọn MIT MIQ - Uniloc

4.900.000₫

Ngọn MIT MIQ - Radial

4.900.000₫

Ngọn cuetec carbon - Wavy

12.100.000₫

Ngọn cuetec carbon - United

12.100.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - Uniloc

12.100.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - Radial

12.100.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - 3/8-11

12.100.000₫

Ngọn Cuetec Carbon - 3/8-10

12.100.000₫
Nối Mezz
Lơ Exceed
Găng Mezz

Găng Rhino Cao Cấp

350.000₫

Găng 3 Seconds 5FG

750.000₫

Găng Predator Hồng

798.000₫

Găng Predator Tím

798.000₫

Găng Dpcues hở ngón

50.000₫

Găng MOORI Đen

460.000₫

Găng MOORI Ghi Xám

460.000₫

Găng Cuetec

634.000₫

Găng Felice

200.000₫

Lơ Predator Crest Billiard Chalk

1.900.000₫

Lơ TAOM SOFT Chalk

590.000₫

Lơ TAOM V10 Chalk

590.000₫

Lơ TAOM PYRO Chalk

590.000₫

Lơ Kamui KAGEKI

650.000₫

Hộp đựng lơ Kamui Vuông

450.000₫

Kẹp lơ tròn

400.000₫

Lơ Kamui vuông

600.000₫

Giữ lơ nam châm Exceed

1.300.000₫

Lơ Exceed

650.000₫

Đầu tẩy How Titan tips

750.000₫

Đầu tẩy phá TaoM

700.000₫

Đầu tẩy Kamui Athlete

600.000₫

Đầu tẩy phá Kamui Sai

700.000₫

Đầu tẩy F1 Đỏ

350.000₫

Đầu tẩy F1 xanh lá

350.000₫

Đầu tẩy phá BK Rush

990.000₫

Đầu tẩy How tips

550.000₫

Đầu tẩy F1 vàng

350.000₫

Đầu tẩy phá DP

Liên hệ

Đầu tẩy phá Mezz Sonic

600.000₫
Lên đầu trang
facebook