Nối - Extension

Nối Predator 3 inch

1.560.000₫

Nối carbon 3 đế

1.500.000₫

Nối carbon M&E

1.700.000₫

Nối exceed 2"

2.250.000₫

Nối Exceed 4''

2.800.000₫

Nối Exceed - Mezz

1.700.000₫

Nối dài cuetec

1.500.000₫

Nối Predator 12 inches

2.890.000₫

Nối Predator 8 inch

2.350.000₫
- 11%

Nối Mezz

3.700.000₫

4.150.000₫

Nối đa năng

500.000₫
Mức giá
Chọn hãng
Lên đầu trang
facebook