Ikon


Dòng Ikon
Làm cho chiến thắng tiếp theo của bạn là một kiệt tác.

Giới thiệu thế hệ mới nhất của Predator Ikon. Được thiết kế tuyệt vời và được chế tạo đẹp mắt, thế hệ mới nhất của Ikons không chỉ hấp dẫn về mặt quang học, chúng được xây dựng hiệu suất. Được thiết kế với tiêu đề của Predator, bắt giữ cấu trúc C4 + và đi kèm với trục lệch thấp 314 hoặc Z , gợi ý tiếp theo của bạn và chiến thắng tiếp theo của bạn có thể là một tác phẩm nghệ thuật

Chuôi Predator Ikon 4 - 1

43.125.000₫
Mức giá
Chọn hãng
Lên đầu trang
facebook